Junis

Vår barnversamhet, Junis träffas normalt undet skolåret dvs från början av september t.o.m. mitten av maj.

Vår barnverksamhet är på måndagar. Normalt sett under skolåret.

Barn 7-13 år 18:00-19:15

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00